Wie is Dutch Height?

Waarom moet je ons hebben?

Je wilt heldere processen. Jij vin­dt het vanzelf­sprek­end dat klanten en collega's zich niet hoeven aan te passen aan tech­niek. Dat wil je met de juiste partner. Die jouw doelstellingen snapt. Die slimme oplossin­gen bedenkt, waarin effi­ciën­tie vanaf dag één ren­de­ment betekent. Zonder dat dat tonnen kost.

Dutch Height maakt een comfortabel pad door de ​“dig­i­tale jun­gle”. Waarom wij? Omdat we alles al hebben gezien. Toch zijn we nog jonge honden. We denken altijd in mogelijkheden.

Samen bepalen we de beste oploss­ing voor je vraagstuk. Jouw klanten, intern én extern, staan altijd centraal.

Dutch Height is serieus goed in het op maat ontwikke­len van soft­ware, apps, web­shops en web­sites. We zitten in Ned­er­land. In Rhoon, vlakbij Rotterdam. Je kunt ons gewoon bellen. En guess what? Je krijgt ook een echt mens aan de lijn. Maar we maken het nóg gekker. Je kunt bij ons op bezoek komen. En ons leren kennen.

Werk je inter­na­tion­aal? Dutch Height heeft zat ervaring, met klanten in Enge­land, Oost­en­rijk en de Verenigde Stat­en.

Maatwerk & Advies

In de online wereld lijkt alles mogelijk. Prachtig, maar dat betekent ook keuzestress. Dan is het fijn om een part­ner te hebben die op dig­i­taal gebied alle ins en outs kent. Dutch Height helpt je toekom­st­bestendi­ge keuzes te maken. Het resultaat inte­gr­eren we naad­loos in je bestaande (IT)structuur.

Boven­di­en lat­en we je niet in de steek na de oplev­er­ing. Wij stemmen ons onderhoud af op jouw behoeften. Met korte lij­nen en Ned­er­land­stal­ige bereik­baarheid. Dutch Height weet dat het echte werk pas na de oplev­er­ing begint. En precies daarom blijven onze klanten klant. Al jaren.

Maak vrijblijvend kennis